AAU NAV BHARAT NIRMAN KARU | 8385 Hits

aau kari nav bharat nirman

aau kari nav bharat nirman
kari sanskarak k daan
banti anubhaw k gyaan
kari roti k daan
kari rakt k daan
aau kari nav bharat nirman

 

bilakhi-bilkhi kani rahal chhai
ganga yamuna k prawah bahi ral chhai
anhariya me anrah gelai achhi
ejot k lel baua gelea acchi
aau kari sanskarak daan
aau kari nav bharat nirman

 

bin warish ke thalah gelai achhi
bin jarak thar thara rahal achhi
bahe jakhan khakhno pachhba
hirday okar kap kapa rahali achhi
aau banti anubhaw k gyyan
aau kari nav bharat nirman


pet panjar me sait rahal chhai
fatal dhoti lataik ral chhai
magh me chhait janka hafi rahal achhi
du ta roti lel jado jahad ka rahal achhi
aau kari roti k daan
aau kari nav bharat nirman


tan udhiya rahal chhai pawan k jhak jor s
peera sahi-sahi, piyar jham jhinjhor s
aab khasat-tab kasat-bhijal mait k jair s
ek ta, du ta ke kahi-bharal bimari k ghar s
khun banal chhai madira k pani s
aau diyo jiwandaan apan rakt k daan s
maan badhau kair k har sambhaw mahadaan
aau kari nav bharat nirman

 


kono jaati nai-kono paati nai
atma t ajar achhi, amar achhi
sab jiwan ekke chhi
sabhak samman karu
aau nav bharat nirman karu

 

ahi sabhak

Ashok Jha "Anand"
jhaashok2005@rediffmail.com
9873780087

 

 

 

---Recommended Members